بلوار نلسون ماندلا(جردن)، خیابان شهید دستگردی
برج پم ، طبقه سوم، واحد چهار